Tolken voor huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen beschikbaar

  • Home
  • Berichten
  • Tolken voor huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen beschikbaar

Huisartsenpraktijken kunnen nu kosteloos gebruik maken van tolken en taalondersteuning bij de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. Na lang aandringen door onder meer de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Achterstandsfondsen zijn de betrokken ministeries met een regeling gekomen. In dit bericht leest u hoe u gebruik kunt maken van de regeling en informeren we u ook over de voortgang van de alternatieve declaratieregeling voor zorgkosten.

Het ministerie vergoedt de volledige kosten voor gesprekken tussen de huisarts en Oekraïense vluchtelingen waarbij een tolk- of taalondersteuner Oekraïens wordt ingezet, zo meldt LHV. Global Talk regelt de vergoeding rechtstreeks met het ministerie van Justitie en Veiligheid, u ontvangt dus zelf geen factuur.

Hoe werkt het?

Wanneer u een tolk Oekraïens of Russisch nodig hebt, bel met Global Talk via 088–2555222. Voor de aanvraag zijn alleen naam en praktijkgegevens nodig. Uw eventuele klantcode van het Achterstandsfonds HMAH is voor deze aanvraag ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen niet nodig. Na het noteren van de gegevens wordt u direct doorverbonden met een tolk of taalondersteuner. De rekening gaat automatisch naar het ministerie.

Voor de meeste gesprekken volstaat een telefonische tolk. Hiervoor is geen reservering nodig en kan direct worden gebeld naar 088–2555222 op het moment dat een tolk nodig is. Voor sommige gesprekken is het echter gewenst dat een tolk op locatie komt. Ook deze tolkdiensten worden vergoed middels de regeling. Een tolk op locatie kan enkele dagen van tevoren worden gereserveerd via hetzelfde telefoonnummer.

>>> Lees hier de volledige werkwijze van Global Talk

Declareren zorgkosten

Over de alternatieve regeling voor het declareren van zorgkosten meldt het ministerie van J&V:
• de nieuwe Regeling Medische zorg ontheemden uit Oekraïne (RMO) komt naar verwachting per 1 juli 2022 beschikbaar;
• er wordt meer vergoed dan via de SOV-regeling. Bijvoorbeeld ook mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie, abortuszorg, hulpmiddelen zoals bril/gehoorapparaat en bepaalde geneesmiddelen;
• declareren kan via deze regeling bij de zorgverzekeraar, met behulp van BSN. Dit is naar verwachting minder omslachtig dan de huidige CAK-regeling. Declareren via Vecozo kan naar verwachting vanaf 1 augustus.

SOV (CAK-regeling voor onverzekerden)

• de SOV (CAK-regeling voor onverzekerden) blijft beschikbaar voor Oekraïense ontheemden zonder BSN;
• er wordt gewerkt aan digitalisering van het declareren;
• eerder gold een meldplichtperiode van 7 dagen, deze wordt per 1 augustus 2022 met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022 opgeschort. Het is dan mogelijk om met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022 te declareren (bijvoorbeeld als eerder geleverde zorg nog niet gedeclareerd is). Dit betekent ook dat declaraties ten laste van de SOV kunnen worden ‘opgespaard’ tot 1 augustus 2022 en dan gezamenlijk gedeclareerd.

Bron: LHV