NZa: Eenmalige compensatie voor praktijken in achterstandswijken

  • Home
  • Berichten
  • NZa: Eenmalige compensatie voor praktijken in achterstandswijken

Update: 20 januari 2023 – Er komt een eenmalige compensatie voor misgelopen achterstandswijkvergoedingen tussen 2019 en 2021. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) besloten, zo meldt de LHV. Het gaat om een vergoeding van € 70,68 voor een groep van circa 100.000 patiënten.

In het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 was een afspraak gemaakt over de zorg aan mensen met gezondheidsachterstanden. De groep patiënten waarvoor huisartspraktijken een achterstandswijkvergoeding kon declareren, zou worden verruimd naar 1,5 miljoen ingeschreven patiënten.

De NZa heeft de postcodelijst per 1 januari 2019 uitgebreid, maar al snel bleek dat er aanzienlijk minder dan 1,5 miljoen opslagen per kwartaal werden gedeclareerd. Per 1 januari 2022 is toen opnieuw de postcodelijst uitgebreid. Dat was nog geen oplossing voor de misgelopen vergoedingen in de jaren 2019 t/m 2021. De LHV, VPHuisartsen en InEen hebben de NZa vervolgens via een bezwaarprocedure verzocht om huisartspraktijken daarvoor te compenseren.

Declaratie

De NZa heeft besloten dat huisartspraktijken de 12 gemiste kwartaalvergoedingen alsnog mogen declareren. Dat kan door een éénmalige declaratie van € 70,68. Huisartspraktijken kunnen de declaraties van 1 juli tot 31 december 2023 indienen. De declaratie geldt alleen voor patiënten die:

• op 1 juli 2023 staan ingeschreven bij de huisartspraktijk en
• op 1 juli 2023 in een wijk wonen met één van de postcodes die per 1 januari 2022 zijn toegevoegd aan de postcodelijst die hoort bij de ‘Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2022’.
Bekijk de postcodelijst

De misgelopen opslag op het inschrijftarief wordt met terugwerkende kracht uitbetaald aan huisartsenpraktijken. Hiervoor is een aparte beleidsregel opgesteld.


Een ander woonadres van de patiënt

Een ander probleem bij de declaratie voor achterstandswijkpatiënten is nog niet opgelost. Dit probleem ontstaat wanneer huisartspraktijken een ander woonadres van de patiënt (met een andere postcode) in het systeem hebben staan dan de zorgverzekeraar. Hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht.

Bron: LHV