‘Financiering van tolken in de zorg moet sneller en beter geregeld’

  • Home
  • Berichten
  • ‘Financiering van tolken in de zorg moet sneller en beter geregeld’

De aanpak van taalbarrières in de zorg gaat niet snel genoeg, vinden Patiëntenfederatie Nederland, Artsenfederatie KNMG en de Johannes Wier Stichting. In een brief aan de Tweede Kamer uiten ze hun zorgen, onder meer over de financiering van tolken voor zorgverleners.

In het belang van Nederlandse patiënten en zorgverleners moet en kan de financiering van tolken volgens de drie partijen veel sneller en beter geregeld worden. Bijvoorbeeld met één landelijk gefinancierd telefoonnummer dat voor alle zorgverleners die onder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) vallen hetzelfde is.

Uit een recente verkennende studie in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat 43% van de zorgverleners nooit een tolk inzet wanneer ze die nodig hebben om goede zorg te kunnen bieden aan een anderstalige patiënt en 29% zelden. Dit heeft regelmatig nadelige consequenties voor de patiënt in kwestie. Een verkeerde manier van medicijngebruik of de ernst van de situatie niet goed kunnen inschatten, zijn enkele voorbeelden van het gevolg hiervan. Het ontbreken van financiering is een belangrijke oorzaak van het niet inschakelen van een tolk, aldus zorgverleners.

Tolken als randvoorwaarde voor goede zorg

Dat is onbegrijpelijk, vinden Patiëntenfederatie Nederland, KNMG en de Johannes Wier Stichting. “Allereerst natuurlijk voor de patiënten in kwestie die geen goede zorg krijgen, maar ook voor de professionals die hun werk niet goed kunnen doen. Maar ook omdat de kosten die gemaakt worden door het ontbreken van een tolk, veel hoger liggen dan de kosten om tolken op de juiste plekken in te zetten.”


Ook daarom moet er volgens de partijen vaart gemaakt worden met een aanpak. “Want we zijn inmiddels al drie jaar verder nadat Zorginstituut Nederland in 2020 aangaf dat tolken een randvoorwaarde zijn voor goede zorg. En ook het VN-comité voor uitbanning van rassendiscriminatie maant de Nederlandse overheid al langer ervoor te zorgen dat mensen met een taalbarrière gelijke toegang hebben tot zorg.”

Motie over financiering van tolken

In de Tweede Kamer is ruim een jaar geleden een motie aangenomen van de leden Paulusma (D66) en Bikker (CU) die de regering verzoekt om de voor- en nadelen van verschillende vormen van bekostiging in kaart te brengen. Volgens Patiëntenfederatie Nederland, de KNMG en de Johannes Wier Stichting zijn er sindsdien nauwelijks vorderingen gemaakt.

“Gezien de ernst van de situatie en de verantwoordelijkheid van de overheid vinden we het onbegrijpelijk dat het antwoord op de motie zo lang op zich laat wachten en roepen de Kamer op hier druk achter te zetten. In het belang van Nederlandse patiënten die recht hebben op goede zorg en zorgverleners die daar zorg voor willen dragen.”

Alle huisartsenpraktijken in de regio’s Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer kunnen via het Achterstandsfonds HMAH kosteloos gebruikmaken van de Tolkentelefoon.


Lees ook:

‘Vertaaltechnologie niet geschikt als vervanging van tolken’

Tolken voor huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen beschikbaar