Laaggeletterdheid

  • Home
  • Laaggeletterdheid

Wat is laaggeletterdheid: betekenis

Mensen die laaggeletterd zijn (2,5 miljoen in Nederland) hebben een beperkte of lage taalvaardigheid die hun dagelijks leven belemmert. Vaak kunnen zij enigszins lezen, schrijven of rekenen, maar onvoldoende om mee te kunnen in de maatschappij.

Dit maakt de weg naar een huisartsenpraktijk ingewikkeld, want lezen, informatie begrijpen én toepassen is nodig. Veel van deze mensen hebben ook beperkte gezondheidsvaardigheden. Deze vaardigheden helpen informatie over aandoeningen en gezondheid te krijgen, begrijpen en toe te passen. Beide groepen hebben namelijk moeite met:

• Gesprekken met zorgverleners voeren
• (Lichamelijke) klachten verwoorden
• Uitleg en adviezen begrijpen en uitvoeren
• Behandel- of revalidatieplannen begrijpen
• Medicijnen op de juiste manier en op het juiste moment innemen
• Folders, bijsluiters, brieven, mails en formulieren begrijpen
• Informatie zoeken op internet
• Het leven organiseren

Om deze patiënten goed te bereiken is aangepaste communicatie nodig. Herkennen wanneer aangepaste communicatie nodig is, blijkt lastig. Mensen met laaggeletterdheid of beperkte gezondheidsvaardigheden geven het namelijk niet snel zelf aan.

Dit biedt het Achterstandsfonds HMAH

Het Achterstandsfonds HMAH ondersteunt huisartsenpraktijken met verschillende producten en diensten: de training effectief communiceren met laaggeletterden, een praktijkcheck laaggeletterdheid en de communicatie laaggeletterd-proof maken.

Relevante websites over laaggeletterdheid:

www.pharos.nl
www.lezenenschrijven.nl
www.steffie.nl
www.leerzelfonline.nl
www.tijdvoorduidelijkheid.nl
www.uitlegentekst.nl
www.eenvoudigcommuniceren.nl
www.bureautaal.nl
Kennisclip Laaggeletterdheid: kom meer te weten over (het herkennen van) laaggeletterdheid (OPEN)