Intervisie praktijkondersteuners

De aanleiding voor een intervisie praktijkondersteuners (POH-S) zijn de uitdagingen:

• Hoe kunnen we de kwaliteit van zorg optimaliseren bij allochtonen, anderstaligen en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?
• Hoe houden we de POH-S gemotiveerd om in de achterstandspraktijken te blijven werken?

Zo werkt het

Praktijkondersteuners (POH-S) uit diverse praktijken komen zes tot acht keer per jaar bij elkaar om casuïstiek over hun handelen, doen en denken met elkaar te bespreken. Dit doen zij onder begeleiding van een gespreksleider. Indien gewenst kan de intervisie doorlopen.

Dit levert het op

Het doel van de intervisie is het vergroten van kennis en vaardigheden van de POH-S in de zorg voor mensen met chronische aandoeningen, specifiek gericht op patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijvoorbeeld op therapietrouw, motiveren tot gedragsverandering, consultvoering LVB. De onderwerpen worden in onderling overleg gekozen en sluiten aan bij de leerbehoefte van de POH-S. Indien gewenst wordt er een gastspreker uitgenodigd.

Een tweede doel is behoud van de POH-S voor het werk in de achterstandswijk. Veel praktijkondersteuners werken in hun eentje zonder vanzelfsprekend contact met een collega in de praktijk. De intervisie kan bijdragen aan:

• het van vergroten van het werkplezier;
• het vergemakkelijken van onderlinge consultatie;
• het ervaren van meer verbondenheid met de wijk en de patiëntenpopulatie.


Heb je interesse in de intervisie voor praktijkondersteuners?

Aanvragen vergoeding

Huisartsenpraktijken kunnen bij het Achterstandsfonds HMAH een vergoeding aanvragen voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan achterstandsproblematiek. Hieraan zijn een aantal criteria verbonden.