Over ons

Het Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer (HMAH) is 1 januari 2021 opgericht door eerstelijnsorganisaties in de betreffende regio’s. Het is een voortzetting van het oude Achterstandsfonds Leiden/Alphen aan den Rijn en vormt een van de 17 regio’s in het landelijke netwerk van de Achterstandsfondsen.

In het bestuur van het Achterstandsfonds HMAH zitten bestuurders van de zorggroepen uit de verschillende regio’s (Midden-Holland, Amstelland-Haarlemmermeer en Zuid-Holland Noord) en de preferente verzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ. Daarnaast is er een ambassadeursgroep, bestaande uit huisartsen uit elke regio die meedenken over ondersteuningsvraagstukken en huisartsen hierbij betrekken. 

WSV Support is de uitvoeringsorganisatie voor onder meer de financiële administratie, communicatie en het notuleren. De projectleider vanuit WSV Support is Jacqueline Wallaart. Zij is per e-mail te bereiken via [email protected].

Doel 

Het doel van de Achterstandsfondsen is: 

‘Het ondersteunen van huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg en het werkplezier van de huisarts te bevorderen, door het financieren van projecten gericht op het voorkomen en verhelpen van knelpunten die door de huisartsenpraktijken worden ervaren’.

Ondersteuning

Huisartsen(praktijken) kunnen voor verschillende soorten ondersteuning een beroep doen op het Achterstandsfonds HMAH: 

  • Advies: het Achterstandsfonds brengt advies uit over mogelijke verbeteringen;
  • Financiering: voor producten/diensten uit het aanbod van het Achterstandsfonds;
  • Projectmanagement: het Achterstandsfonds biedt ondersteuning bij de uitvoering van een project en verzorgt de procesbegeleiding.

Het fonds streeft naar doelmatigheid van de beschikbare middelen en kiest daartoe voor:

  • Regionale, generieke en een beperkt aantal producten en diensten, zodat zoveel mogelijk (achterstands)huisartsen kunnen profiteren;
  • Gebruik van producten en diensten die elders al succesvol zijn gebruikt;
  • Het bevorderen van de beweging naar (positieve) gezondheid en gedrag.

Onze partners