Multidisciplinair overleg (MDO)

De complexere patiënten uit de wijk worden besproken tijdens een multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens dit type overleg benutten professionals elkaars expertise, behouden korte lijnen en leren van elkaar. Het MDO is onderdeel van goede zorg voor complexere patiënten.

Deze dienst kan alleen worden aangevraagd door huisartspraktijken met relatief veel achterstandspatiënten in de regio Midden-Holland. In andere regio´s zijn al afspraken gemaakt over de vergoeding van het multidisciplinair overleg.

Zo werkt het

Tijdens een MDO bespreken professionals vanuit verschillende disciplines een casus. Zij wisselen patiëntinformatie uit om multidisciplinaire zorg en begeleiding te kunnen bieden. Periodiek toetst en stelt het multidisciplinaire team de behandeldoelen, zorgdoelen en bijbehorende acties bij.

Dit levert het op

Een MDO is van wezenlijk belang om goede zorg te leveren aan de meer complexe patiënten. De kwaliteit van zorg stijgt en er zijn meer tevreden patiënten. Tegelijkertijd daalt de werkdruk, omdat deze patiëntengroep in de toekomst minder en/of kortere consulten nodig heeft.

Aanvragen vergoeding

Huisartsenpraktijken kunnen bij het Achterstandsfonds HMAH een vergoeding aanvragen voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan achterstandsproblematiek. Hieraan zijn een aantal criteria verbonden.