Training: effectief communiceren met laaggeletterden

Ongeveer één derde van de volwassen Nederlanders is laaggeletterd, oftewel heeft moeite met lezen en schrijven. Adviezen komen hierdoor minder aan en worden soms niet opgevolgd. Hoe herken je deze patiënten in de praktijk en hoe zorg je dat vragen, informatie en adviezen beter aansluiten bij hun niveau? In de training leert u effectief communiceren met laaggeletterden via de terugvraagmethode. Zo kunt u het gesprek aangaan over laaggeletterdheid en de zorg voor deze patiëntengroep verbeteren.

Zo werkt het

De training effectief communiceren met laaggeletterden bevat zowel een training als een e-learning. De training kan online of op locatie worden gegeven.

Dit levert het op

In de training heeft u geleerd hoe u effectief kunt communiceren met patiënten met laaggeletterdheid. Consulten met deze patiëntengroep zullen korter zijn en minder vaak voorkomen, omdat de patiënt u begrijpt. Daarnaast zijn deze patiënten tevredener, omdat zij betere zorg ontvangen.

Aanvragen vergoeding

Huisartsenpraktijken kunnen bij het Achterstandsfonds HMAH een vergoeding aanvragen voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan achterstandsproblematiek. Hieraan zijn een aantal criteria verbonden.