Training: omgaan met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van patiënten

Tijdens het dagelijkse werk in de praktijk kunnen u en uw collega´s te maken krijgen met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van patiënten. Hoe herkent u escalatie, conflictsituaties en communicatieverstoringen? In de training grensoverschrijdend gedrag leert u de verschillende vormen van agressie en geweld herkennen, erkennen en op te lossen. Ook krijgt u inzicht in uw eigen reactie op agressie en geweld.

Zo werkt het

De training Omgaan met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van patiënten is voor de hele praktijk. De training kan online of op een zelf gekozen locatie worden gegeven.

Dit levert het op

In de training hebben u en uw collega´s geleerd hoe adequaat te reageren op geweld en agressie. Er is daardoor effectievere communicatie met patiënten mogelijk. Collega´s zijn tevredener en verzuimen minder. Het team ondersteunt elkaar na calamiteiten waardoor er ruimte komt voor teamontwikkeling. Kortom: meer tevreden patiënten en meer werkplezier.

Bron gedragsmatrix: DAI Artsen


Mogelijk ook interessant:

Webinar ‘Agressie en ongewenst gedrag in de huisartsenzorg’ (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg)

Aanvragen vergoeding

Huisartsenpraktijken kunnen bij het Achterstandsfonds HMAH een vergoeding aanvragen voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan achterstandsproblematiek. Hieraan zijn een aantal criteria verbonden.