Uurgesprek

Soms is er meer tijd nodig om de problematiek van (nieuwe) patiënten te bespreken en te identificeren. Het uurgesprek is daar heel geschikt voor. De huisarts kan de medische en psychologische factoren bespreken die mogelijk met de problematiek te maken hebben, externen uitnodigen en eventueel de afstemming met het netwerk rondom de patiënt verzorgen.

Deze dienst kan alleen worden aangevraagd door huisartspraktijken met relatief veel achterstandspatiënten in de regio Midden-Holland. In andere regio´s zijn al afspraken gemaakt over de vergoeding van het uurgesprek.

Zo werkt het

De huisarts bepaalt welke patiënt het uurgesprek nodig heeft. Vervolgens doet de huisarts het gesprek online of telefonisch. Het uur van de huisarts wordt vergoed.

Dit levert het op

Met het uurgesprek heeft de huisarts ruimte om dieper in te gaan op de problematiek van een patiënt en daarbij beter passende zorg te zoeken. De werkdruk in de praktijk daalt, omdat de zorg voor deze patiënten beter is afgestemd. Zij komen in de toekomst waarschijnlijk minder vaak of korter in de praktijk.

Aanvragen vergoeding

Huisartsenpraktijken kunnen bij het Achterstandsfonds HMAH een vergoeding aanvragen voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan achterstandsproblematiek. Hieraan zijn een aantal criteria verbonden.