Achterstandsproblematiek? 5 voorbeeldprojecten voor zorg- en welzijnsprofessionals

  • Home
  • Berichten
  • Achterstandsproblematiek? 5 voorbeeldprojecten voor zorg- en welzijnsprofessionals

Hoe bevorder je een gezonde leefstijl onder bewoners met achterstandsproblematiek? Hoe breng je wijksamenwerking tussen professionals en bewoners tot stand? En welke tools zijn er voor huisartsen om patiënten met complexe problematiek écht te kunnen helpen? Tijdens twee ‘Goede voorbeelden’ conferenties, georganiseerd door de (landelijke) Achterstandsfondsen, werden vijf voorbeeldprojecten uit de praktijk en ervaringen met ‘Krachtige basiszorg’ besproken die we graag delen.

lvb herkennen

Health Battle 020

Het project Health Battle 020 in Amsterdam brengt buurtbewoners met leefstijlproblematiek duurzaam in beweging. Dit gebeurt onder andere door het creëren van een groepsgevoel en veel gedeelde problematiek. Dat de Health Battle werkt, is onder andere te zien aan het hoge opkomstpercentage van meer dan 90%. Ook is de Health Battle een goede opstart voor de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Vaak is er sprake van multiproblematiek en hebben mensen langer begeleiding nodig. In de Health Battle leren ze lotgenoten kennen, die vaak vrienden worden, en worden ze meer bewust van valkuilen en hun eigen kracht. Mensen leren waar ze in de buurt laagdrempelig kunnen gaan bewegen en kunnen dat blijven doen tijdens de GLI.

Bekijk de presentatie voor meer informatie

Gezond en gelukkig Moerwijk

Een ‘man-made blue zone’ is een regio in de wereld waar mensen langer, gelukkig en in goede gezondheid leven. Vanuit dit perspectief werkt huisarts Amanda de Glanville als medisch wijkmakelaar aan een coalitie van partners in Moerwijk in Den Haag. In die rol brengt ze samenwerking op gang, betrekt en motiveert ze collega huisartsen om mee te werken en organiseert ze een duurzame dialoog tussen huisartsen, wijkprofessionals en bewoners.​ Als onafhankelijke ‘wijkmakelaar’ weet De Glanville naar eigen zeggen oude patronen en wantrouwen te doorbreken en een brede visie op een gezonde wijk neer te zetten. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er is meer aandacht voor het perspectief van wijkbewoners. 

Bekijk de presentatie voor meer informatie

(Corona) Uurconsult en Multidisciplinair Overleg

Sascha Kotterer is voorzitter van het Utrechts Fonds Achterstandswijken eo en huisarts in een achterstandswijk. In het uurconsult brengt de huisarts er samen met de patiënt alle medische en psychosociale factoren in kaart. Ze bespreken welke rol deze factoren spelen bij de klachten die de patiënt ervaart. De patiënt en huisarts krijgen zo meer inzicht in de situatie en in de noodzakelijke ondersteuning. Bij een veelheid aan problemen en zorg- en hulpverleners van een patiënt kan een Multidisciplinair Overleg (MDO) worden gestart. Volgens Kotterer vertaalt de tijdsinvestering voor het uurconsult en MDO zich in betere en efficiëntere zorg op termijn. In sommige regio’s mogen ook de POH en physician assistant uurgesprekken voeren.

Bekijk de presentatie voor meer informatie

Het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden en Stichting Achterstandswijken Nijmegen deden onderzoek naar de inzet van het uurconsult. Klik hier voor de evaluatie uitgevoerd in Den Haag. Download hier het onderzoeksrapport dat het Nijmeegse achterstandsfonds liet uitvoeren. 

Faciliteren Home- en Basisteams 

Dit project voor zorg- en welzijnsprofessionals in een wijk in Amsterdam Noord bevordert de samenwerking door middel van periodiek overleg. Het basisteam bestaat uit drie huisartsenpraktijken met negen huisartsen en de POH ouderen. Andere buurtorganisaties uit het sociaal domein sluiten afhankelijk van de thematiek aan bij het overleg. Iedereen is vrij om thema’s, actualiteit en casuïstiek voor te dragen op de agenda. Eén keer per maand komen zij samen en formuleren afhankelijk van het thema actiepunten. Het basisteam is buurtgericht en versterkt de samenwerking. Professionals hebben korte lijnen en weten elkaar makkelijk te vinden.

Bekijk de presentatie voor meer informatie

Krachtige basiszorg

Tijdens de online conferentie van Achterstandsfondsen in juli stond de integrale aanpak ‘Krachtige basiszorg’ centraal. Nivel heeft onderzoek verricht naar de opschaling van één naar tien Krachtige basiszorg-praktijken in de vier grote steden van Nederland. Richard Starmans, huisarts en adviseur van Achterstandsfondsen, besprak tijdens de conferentie de uitkomsten van het onderzoek. Volgens het Nivel-rapport werkt Krachtige basiszorg voor (kwetsbare) bewoners en zorgprofessionals. Bewoners krijgen de juiste zorg en de huisartsenpraktijken ervaren meer werkplezier. Zo begrijpt 75% van de patiënten​ klachten beter​ en 73% weet beter wat ze aan hun klacht kunnen doen. ​

Bekijk de publicatie van Nivel, de factsheets Krachtige basiszorg en de presentatie van Richard Starmans

Ervaringen met Krachtige basiszorg in de praktijk

De afgelopen twee jaren hebben praktijken een grote variatie van activiteiten​ opgezet aan teamscholing​, samenwerking in de wijk, casuïstiekbesprekingen, aanpassing van de organisatie en spreekuren​. In totaal vindt opschaling plaats in dertien praktijken. De goede resultaten bevestigen de eerdere ervaringen uit de Utrechtse wijk Overvecht. Tijdens de conferentie deelden deelnemende huisartsen hun ervaringen met Krachtige basiszorg.

Marieke Out, huisarts in Gezondheidscentrum Lange Hille in Rotterdam,​ vertelde over de extra inzet van een verpleegkundig specialist en praktijkverpleegkundige die zij financiert vanuit de regeling Krachtige basiszorg. Out benadrukte ook het belang van het Multidisciplinair Overleg (MDO).

Bekijk de presentatie van Marieke Out

Nanja Danhof, praktijkhoudend huisarts in Gezondheidscentrum Kanaleneiland in Utrecht,​ toonde een vlog waarin zij haar gedachten en de dagelijkse praktijk met Krachtige basiszorg deelt. Duidelijk werd onder andere het nut van een 4D-gesprek en samenwerking in de wijk. Daarnaast vertelde Danhof over het belang van aandacht voor de praktijkorganisatie en medewerkers, omdat er zeker in een achterstandswijk veel van assistentes wordt gevraagd. 

Evelien van der Schoor, praktijkhoudend huisarts in Gezondheidspunt Laakkwartier in Den Haag, vertelde over de inzet van de POH Krachtige basiszorg. In de wijk heeft zich een kernteam gevormd die bestaat uit huisarts en POH Krachtige basiszorg, betrokkenen van Welzijn op Recept, Parnassia (GGZ), de wijkverpleegkundige en medewerkers van CJG, AMW en WMO. Door Krachtige basiszorg krijgen patiënten volgens Van der Schoor meer regie over hun hulpvraag en daalt in verloop van tijd de zorgconsumptie. Medewerkers in de huisartsenpraktijk hebben bovendien meer plezier in hun werk​ gekregen.

Bekijk de presentatie van Evelien van der Schoor
Klik hier voor het volledige verslag van de Goede voorbeelden conferenties op de website van de Achterstandsfondsen.