Multidisciplinaire samenwerking / complexe zorg

  • Home
  • Thema's
  • Multidisciplinaire samenwerking / complexe zorg

De werkdruk in een achterstandspraktijk verergert door de hoeveelheid multiproblematiek. Multidisciplinaire samenwerking is hiervoor een oplossing. In zo´n overleg organiseren schuldhulpverleners, wijkverpleegkundigen, jeugdzorg, sociaal domein en huisarts tegelijkertijd over één patiënt of de multiproblematiek in de wijk. Deze overleggen zijn van wezenlijk belang voor huisartsenpraktijken in achterstandswijken. Het draagt bij aan de zorgkwaliteit en vermindert tegelijkertijd de werkdruk in de praktijk.

Dit biedt het Achterstandsfonds HMAH

Het Achterstandsfonds HMAH ondersteunt huisartsenpraktijken met verschillende producten en diensten: het multidisciplinair overleg, (team)coaching omgaan met werkdruk in een achterstandspraktijk en training omgaan met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van patiënten.

Relevante websites over multidisciplinaire samenwerking:

www.pharos.nl
Interventiepakket ‘Patiënten met schulden’
Toolkit MDO Kompas voor de zorg

Aanvraag vergoedingen

Huisartsenpraktijken kunnen bij het Achterstandsfonds HMAH een vergoeding aanvragen voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan achterstandsproblematiek. Hieraan zijn een aantal criteria verbonden.