‘Investeren in de gezondheid van mensen met een lage SES loont’

  • Home
  • Berichten
  • ‘Investeren in de gezondheid van mensen met een lage SES loont’
SES

Investeren in de gezondheid van mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) loont. Zowel qua gezondheid van de mensen als in financieel opzicht, zo blijkt uit een publicatie van GezondIn.

GezondIn is een stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31. Sinds 2014 ondersteunen zij ruim 150 gemeenten bij het opzetten en versterken van hun aanpak om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen.

In de publicatie laat GezondIn op basis van wetenschappelijke literatuur en concrete voorbeelden zien wat de (economische) baten zijn van investeren in gezondheid van mensen met een lage SES. Ook worden er tien handelingssuggesties gegeven aan colleges van burgemeester en wethouders. Vanuit hun integrale opdracht zijn zij volgens GezondIn bij uitstek in staat om, door middel van domeinoverstijgende samenwerking en het samenvoegen van middelen, te investeren in deze belangrijke maatschappelijke opgave.

SES-scores per wijk en buurt

De verschillen in gezondheid, welzijn en opleiding in wijken en buurten zijn soms groot. Om die verschillen terug te dringen, is betrouwbare informatie nodig. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft die gegevens per huishouden in onderlinge samenhang op wijk- en buurtniveau in kaart gebracht. Het gaat over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname.

“SES-scores maken het makkelijker om regionaal en lokaal effectief beleid te ontwikkelen en om kansengelijkheid te vergroten,” zegt CBS-onderzoeker Jan Mol. Deze scores worden ook veel gebruikt als verklarende variabele in onderzoeken naar verschillen tussen wijken op het gebied van leefbaarheid, brede welvaart, participatie, welzijn, gezondheidsverschillen, gebruik van gezondheidsvoorzieningen, onderwijs, gedrag en leefstijl.

Bekijk de SES-scores per wijk en buurt

Bron: GezondIn