Taalbarrières en communicatievaardigheden

  • Home
  • Thema's
  • Taalbarrières en communicatievaardigheden

Mensen met een migratieachtergrond lopen meer risico op gezondheidsklachten. De gevolgen van de migratie, mogelijk geweld en trauma, kunnen erg groot zijn voor hun mentale en daarmee fysieke gezondheid. Daarbij vinden zij niet altijd de weg naar passende preventie en zorg, omdat:

• Zij de Nederlandse taal vooralsnog niet goed spreken en daardoor gezondheidsinformatie niet makkelijk kunnen vinden, beoordelen en toepassen;

• Zij andere opvattingen en gewoontes hebben rond gezondheid. Sommigen praten bijvoorbeeld niet over (psychische) gezondheidsklachten;

• Zij de weg in de Nederlandse zorg niet goed kennen.

Vaardig communiceren in de gezondheidszorg

Bijna 25 procent van de inwoners van Nederland heeft een migratieachtergrond, waarvan 14 procent een niet-westerse achtergrond heeft. Wanneer uw huisartsenpraktijk patiënten met een migratieachtergrond heeft, is het goed om rekening te houden met een eventuele taalbarrière en hier met communicatieve vaardigheden op in te spelen. Een uitgebreide kennismaking – met eventueel een tolk – over de gewoonten, cultuur en religie van de patiënt is belangrijk. Hoe beter de zorg aansluit, hoe eerder iemand zich geholpen voelt en zich beter voelt.

>>> Lees ook: Regelingen, Tolkentelefoon en materialen voor huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen


Dit biedt het Achterstandsfonds HMAH

Het Achterstandsfonds HMAH ondersteunt huisartsenpraktijken met verschillende producten en diensten: de tolkentelefoon, uurgesprek, training effectief communiceren met laaggeletterden, praktijkcheck laaggeletterdheid, communicatie laaggeletterd-proof maken en het multidisciplinair overleg.

Relevante websites over taalbarrières en communicatievaardigheden:

www.pharos.nl
www.begrijpjelichaam.nl
Barometer Culturele Diversiteit
www.lezenenschrijven.nl
www.eenvoudigcommuniceren.nl
www.zorgvoorbeter.nl
• Infographic eerstelijnszorg – versie voor arbeidsmigranten (in tien talen) – Pharos

Aanvraag vergoedingen

Huisartsenpraktijken kunnen bij het Achterstandsfonds HMAH een vergoeding aanvragen voor producten en diensten die gerelateerd zijn aan achterstandsproblematiek. Hieraan zijn een aantal criteria verbonden.