Succesvolle scholing ‘Grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid’ voor assistenten

  • Home
  • Berichten
  • Succesvolle scholing ‘Grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid’ voor assistenten

De wijksamenwerkingsverbanden Roodenburg, Oegstgeest, BosGasthuis en NoordenHaave organiseerden 26 september in Leiden de scholing ‘Grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid’. De scholing, gericht op assistenten van huisartsenpraktijken, apotheken en fysiotherapeuten, bood de 63 deelnemers waardevolle inzichten.

Mede dankzij ondersteuning van het Achterstandsfonds HMAH en regio-organisatie Rijn en Duin kon een boeiend en interactief programma worden geboden. Dit programma werd verrijkt door de bijdragen van twee deskundige sprekers: Fenno Moes, een trainer en acteur gespecialiseerd in agressie en grensoverschrijdend gedrag, en Erik van Bruggen, een GZ-psycholoog en docent.

De scholing was van bijzonder belang omdat een behoorlijk aantal van de assistenten in huisartspraktijken, fysiotherapiepraktijken en apotheken geconfronteerd wordt met agressie en grensoverschrijdend gedrag van patiënten. Deze gedragingen kunnen zich op diverse manieren manifesteren, variërend van verbaal geweld zoals schreeuwen en eisen stellen tot dreigementen, intimidatie en zelfs fysiek geweld. De impact van dergelijk gedrag is niet alleen significant voor de betrokkenen, maar strekt zich ook uit tot omstanders en de organisatie als geheel.

Positieve invloed uitoefenen op de situatie

De scholing bood deelnemers waardevolle inzichten in hoe ze met dergelijke situaties kunnen omgaan, hoe ze escalaties kunnen voorkomen en welke rol zowel hun verbale als non-verbale gedrag daarin speelt. Het bewustzijn van hun eigen gedrag bleek cruciaal te zijn in de omgang met patiënten, en daarmee konden ze positieve invloed uitoefenen op de situatie.

>>> Training omgaan met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van patiënten

De training concentreerde zich op praktijksituaties die assistenten dagelijks tegenkomen, zoals bij de receptiebalie, in de wachtkamer, tijdens bloedafname, in de apotheek en aan de telefoon. Deelnemers leerden verschillende vormen van agressie te herkennen en te onderscheiden, begrepen wat de-escalerend werkt en wat effectief is in het omgaan met conflicten. Maar bovenal, ze leerden over zichzelf.

Vaardigheden ontwikkelen en verbeteren

Een opmerkelijk kenmerk van de scholing was de praktische benadering, waarbij deelnemers in staat werden gesteld diverse situaties te oefenen met behulp van een professionele trainingsacteur. Hoewel dit voor sommigen spannend kon zijn, was het vooral leerzaam en realistisch. Een veilige oefenomgeving werd gecreëerd, waarin deelnemers hun vaardigheden konden ontwikkelen en verbeteren, wat zowel leuk als nuttig bleek te zijn.

Al met al was de scholing ‘Grensoverschrijdend Gedrag en weerbaarheid’ een groot succes, dat assistenten uit verschillende medische disciplines de tools en kennis bood om effectief om te gaan met de uitdagingen van agressie en grensoverschrijdend gedrag in hun dagelijkse praktijk.

Bron: website WSV Oegstgeest