Nieuwe website Achterstandsfonds voor huisartsen in onze regio

  • Home
  • Berichten
  • Nieuwe website Achterstandsfonds voor huisartsen in onze regio
website achterstandsfonds

Het Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer (HMAH) heeft een eigen website in gebruik genomen. Op deze website vinden huisartsen onder meer producten en diensten die gefinancierd kunnen worden om knelpunten rond achterstandsproblematiek te verhelpen.

Het Achterstandsfonds HMAH ondersteunt huisartsenpraktijken in achterstandswijken. Dit gebeurt door producten en diensten te financieren, advies uit te brengen en te ondersteunen bij de uitvoering van projecten. Zo kunnen we samen met huisartsen de kwaliteit van zorg verbeteren en het werkplezier van huisartsen in achterstandswijken vergroten.

Producten en diensten

Momenteel biedt de website van het Achterstandsfonds HMAH negen producten en diensten waarvoor huisartsen een aanvraag tot financiering kunnen indienen:

Tolkentelefoon
Communicatie in de huisartsenpraktijk
Multidisciplinair overleg (MDO)
Uurgesprek
Praktijkcheck laaggeletterdheid
(Team)coaching: omgaan met werkdruk
Training effectief communiceren met laaggeletterden
Training herkennen van iemand met een licht verstandelijke beperking
Training omgaan met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van patiënten

Via een formulier op de website kunnen huisartsen een aanvraag voor een van bovenstaande producten en diensten indienen. Ook is er een handig overzicht te vinden van dienstverleners bij wie de producten en diensten kunnen worden afgenomen.

Thema’s, nieuws en achtergrondinformatie

Op de website is ook informatie te vinden over verschillende thema’s: laaggeletterdheid, culturele diversiteit, multidisciplinaire samenwerking, beperkte gezondheidsvaardigheden en taalbarrières & communicatievaardigheden. Op de pagina Nieuws zijn actuele berichten en ontwikkelingen te vinden, waarvan u op de hoogte kunt blijven door u onderaan deze pagina in te schrijven voor de nieuwsbrief van het Achterstandsfonds HMAH.