Taalpact Duin- en Bollenstreek 2022 gepresenteerd

  • Home
  • Berichten
  • Taalpact Duin- en Bollenstreek 2022 gepresenteerd

Het Taalpact Duin- en Bollenstreek 2022 is gepresenteerd. Gemeenten, instellingen en bedrijven hebben in dit taalpact afspraken gemaakt en doelen gesteld over heldere, toegankelijke taal om zodoende laaggeletterdheid tegen te gaan.

In de Bollenstreek wonen naar schatting zo’n 15.000 mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of computervaardigheden. Zij kunnen niet eenvoudig aan de informatie komen die ze nodig hebben om zelfstandig te functioneren.

In het taalpact spreken gemeenten, instellingen, bedrijven en het Taalhuis met elkaar af dat ze in 2022 stappen zetten naar helder en eenvoudig taalgebruik. In 2021 zijn er vijf werkgroepen gestart:

  1. De eigen rol van de gemeente
  2. Werk en participatie
  3. Armoede en schulden
  4. Voorkomen van laaggeletterdheid
  5. Gezondheid en Welzijn

Er zijn momenteel 26 partijen die meedoen aan het Taalpact.