Interventiepakket ‘Patiënten met schulden’

interventiepakket schulden

12% van de huishoudens in Nederland worstelt met betalingsachterstanden. Mensen met schulden blijven daar vaak lang mee rondlopen. Voordat zij om hulp vragen is de schuld meestal al hoog opgelopen. In die periode kunnen allerlei fysieke of psychische klachten ontstaan, die geworteld zijn in schuldenproblematiek. Mensen met schulden herkennen die relatie zelf niet altijd, en daardoor zullen ook de huisarts of praktijkondersteuner geldzorgen niet snel als oorzaak van de klachten zien. Het is belangrijk dat de relatie in die gevallen zichtbaar wordt.

Om huisartsen en praktijkondersteuners te helpen deze problematiek te herkennen en patiënten met schulden te motiveren daarbij hulp te zoeken, is het interventiepakket ‘patiënten met schulden’ ontwikkeld. Met het pakket krijgen de huisarts en praktijkondersteuner materiaal in handen om te signaleren, te bespreken en vooral ook snel en adequaat te verwijzen. Hiermee komen patiënten met geldzorgen mogelijk eerder in beeld van de schuldhulpverlening en worden zij sneller geholpen bij het oplossen van hun schulden.

Het interventiepakket bestaat uit:

  • Een leidraad met uitleg voor de huisarts en praktijkondersteuner
  • Een leidraad met uitleg voor andere zorgverleners in de eerstelijnszorg
  • Materialen voor de wachtkamer: een poster en animatie
  • Praatplaat
  • Een factsheet om de patiënt toe te sturen
  • App afbeelding
  • Een e-learning
  • Handreiking samenwerken met het sociaal domein

Klik hier om verder te lezen wat u met de materialen kunt doen, hoe deze materialen de huisartsenpraktijk ondersteunen en hoe u ze kunt downloaden.

Het interventiepakket ‘Patiënten met schulden’ is door Zorggroep Almere en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht ontwikkeld. Het pakket is een van de resultaten van het project Financiën in de spreekkamer, dat is gefinancierd met een subsidie van het ministerie van SZW.