Voorkom en verhelp knelpunten rond achterstandsproblematiek

  • Home
  • Berichten
  • Voorkom en verhelp knelpunten rond achterstandsproblematiek

Het Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer (HMAH) heeft een folder gemaakt voor huisartsenpraktijken. De folder geeft een beknopt overzicht van interventies om knelpunten rond achterstandsproblematiek te voorkomen en te verhelpen.

Het Achterstandsfonds HMAH ondersteunt huisartsenpraktijken omtrent achterstandsproblematiek bij patiënten, door het financieren van producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan de tolkentelefoon, een praktijkcheck laaggeletterdheid, een training omgaan met grensoverschrijdend gedrag of een teamcoaching over omgaan met werkdruk.


Daarnaast kunnen huisartsenpraktijken zelf projecten, gerelateerd aan achterstandsproblematiek, aandragen voor eventuele vergoeding vanuit het fonds.

De folder geeft een beknopt overzicht van thema’s, producten en diensten en van de huisartsambassadeurs die per regio betrokken zijn bij het fonds en als contactpersoon voor huisartsenpraktijken actief zijn.